RSS
Facebook
twitter

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu – fizička lica

Poetar | April 21, 2011 in Obrasci | Comments (0)

PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Izvor: http://finansijebgd.org/tempdatkorisnika/PPI-2-02-2009.pdf